Propuneri, observații, comentarii, întrebări privind proiectul Ghidului SolicitantuluiNr.Crt. Secțiunea din document vizată
(și, dacă este cazul, textul inițial din document)
Pagina / Paginile din document vizate Propunerea de reformulare Justificarea propunerii Alte observații / întrebări / comentarii Șterge
1